Úvodní strana / Kurzy / Firmy

Komunikační dovednosti

2in1 jsou speciální kurzy angličtiny, které studenta připraví na zvládání konkrétních situací v angličtině, do kterých se v práci běžně dostává. Kromě níže zmíněných jsme schopni připravit kurz přesně podle potřeb vašich zaměstnanců.

 

2in1 icon

1. Prezentace / Prezentační dovednosti
2. Prezentace v marketingu
3. AJ pro marketing
4. AJ pro obchodní zástupce
5. Angličtina pro finance a účetnictví
6. Asistentská AJ, NJ
7. AJ pro obchodní jednání
8. Komunikace s klienty a zákazníky
9. Pokročilé komunikační dovednosti

 

Prezentace  / Prezentační dovednosti

Lektor: Braňo, Natalia, Bára, Milena, Joseph

Cíl:

 • Vytvořit správnou strukturu prezentace
 • Vědet, jak prezentaci uvést, jak ji zakončit
 • Naučit se užitečné fráze a jejich použití v jednotlivých částech prezentace
 • Naučit se spojovat myšlenky pomocí tzv. "linkers"
 • Reagovat pohotově na otázky spojené s prezentací

Témata:

 • Linkers
 • Stress and Intonation
 • Body Language
 • Opening a Presentation
 • Tips for a Powerful Start
 • Visual Aids
 • Body and Closing a Presentation
 • Handling Presentation Nerves
 • Formality of Speech

Prezentace v marketingu

Lektor: Natalija

Cíl:

 • Prakticky zužitkovat již existující prezentační dovednosti v mateřském jazyce a přenést a rozvinout je v angličtině
 • Vytvořit správnou strukturu prezentace pro marketingové účely
 • Vylepšit gramatický projev
 • Aktivně používat slovní zásobu v oblasti marketingu a e-marketingu

Témata:

 • Structure of a Presentation
 • Target Audience: Opening and Closing Statements
 • Visuals
 • Graph Vocabulary
 • Voice/Speech
 • Phrasal Verbs for Marketing
 • Body Language
 • Linking Words
 • Assertiveness
 • Emphasis Vocabulary
 • Marketing Buzzwords
 • E-Marketing
 • Campaign-related Vocabulary
 • Successful Strategies/Final Product

Angličtina pro marketing

Lektor: Bára

Cíl:

 • Rozšířit slovní zásobu v oblasti reklamy
 • Aktivně používat množství frázových sloves typických pro každodenní marketingovou komunikaci
 • Efektivně a originálně prezentovat myšlenky v cizím jazyce
 • Sestavit a strukturovat emaily pro marketingové účely

Témata:

 • Language of Advertising
 • Phrasal Verbs in Marketing
 • Transition and Signpost Language of Presentations
 • Language of Meetings and Negotiations
 • Cleft Sentences
 • Phrases and Vocabulary for Emails
 • Formal vs. Informal Language
 • Idioms

AJ pro obchodní zástupce

Lektor: Braňo

Cíl:

 • Poskytnout studentům relevantní slovní zásobu a fráze v praktických cvičeních a simulacích každodenních úkonů obchodních zástupců
 • Osvojit si slovní zásobu a fráze využívané v prezentacích,
 • Naučit se správně používat intonaci a vypilovat řečnické techniky
 • Navázání kontaktu a vytvoření vztahu se zákazníkem
 • Osvojit si fráze využívané k přesvědčování zákazníka
 • Procvičení slovní zásoby a frází pro kontakt se zákazníky a prodej po telefonu (profesionální pozdrav, výrazy úcty k zákazníkovi, odkazování se na klienty, „cold calling“)
 • Rozvinout schopnost argumentace, vznášení námitek a technik vyjednávání

Témata:

 • I am Sales Representative
 • Presenting products and services
 • Getting contacts
 • Persuading and questioning
 • Making calls
 • Negotiating
 • Writing reports
 • A sales meeting

Angličtina pro finance a účetnictví

Lektor: Katka, Šárka

Cíl:

 • Osvojení slovní zásoby z oblasti účetnictví
 • Schopnost efektivní korespondence a telefonní komunikace
 • Vedení účetní evidence v anglickém jazyce

Témata:

 • The Accounting Equation
 • Understanding financial statements
 • Income statement, statement of retained earnings, bonds vs shares
 • Bookkeeping Day books, ledgers, general ledger, double-entry bookkeeping, transactions
 • Business correspondence
 • Reporting part I: Checking data and reporting back.
 • Reporting part II: financial statements & financial ratios: The cash flow statement, liquidity ratios, profitability ratios.
 • Invoices and transactions I: Different types of invoices & transactions
 • Introduction of telephoning - basic tips and tricks, opening & closing lines.
 • Taxes

Asistentská AJ, NJ

Lektor: Katka, Šárka, Bára H., Bára, Kristina, Mirka, Monika

Cíl:

 • Naučit se slovní zásobu k asistentské angličtině
 • Umět přirozeně zvládat telefonát v angličtině – přijmout telefonát, zodpovědět otázky, vysvětlit situaci, převzít vzkaz, zavolat zpátky a sdělit, co volající potřebuje
 • Vypořádat se s náročnou situaci – když je volající nepříjemný, nespokojený, agresivní apod.
 • Umět uvítat a uvést návštevu v angličtině
 • Získání potřebné sebejistoty při komunikaci s klientem

Témata:

 • Telephoning
 • Taking Notes
 • Checking Understanding
 • Bookings and Arrangements
 • Dealing with Changes of Arranged Plans
 • Correspondence
 • Small Talk

Angličtina pro obchodní jednání

Lektor: Kristina

Cíl:

 • Osvojení si slovní zásoby z oblasti obchodních jednání, interních i dalších
 • Aktivně se účastnit obchodních jednání, přispět k diskuzi
 • Vést obchodní jednání
 • Používat politicky korektní slovní zásobu

Témata:

 • Types of Meetings
 • Meeting Strategies
 • Arranging a Meeting
 • Planning a Meeting
 • Starting a Meeting
 • Keeping the discussion on Track
 • Managing Meetings
 • Chairing a Meeting
 • Diplomatic Language
 • Keeping Track of the Discussion
 • Ending a Meeting

Komunikace s klienty a zákazníky

Lektor: Kristina, Bára, Milena, Míša, Braňo, Monika

Cíl:

 • Efektivní komunikace se zákazníkem
 • Automatizace zdvořilostních frází a obratů
 • Získání profesionálnějšího dojmu projevu
 • Odstranění zlozvyků, které způsobují nedorozumění v komunikaci

Témata:

 • Positive vs Negative Customer
 • Requests
 • Asking Permission
 • Polite Question Forms
 • Diplomatic Language
 • Phrases to deescalate, clarify, paraphrase
 • "You statements" and other phrases to avoid
 • Body Language and Verbal Listening cues
 • Managing conflicts
 • Replying to Angry Emails

 

Pokročilé komunikační dovednosti

Lektor: Monika

Cíl:

 • Zefektivnění komunikace v anglicky mluvícím prostředí
 • Získání konkrétních dovedností v oblasti mezilidské komunikace
 • Získání sebejistoty a profesionálnosti v jazykovém projevu v angličtině

Témata

 • Interviewing Skills and Active Listening
 • Building Rapport, Mirroring, Body Signals Analysis
 • Emotional Intelligence
 • Assertiveness
 • Communication Styles
 • Cultural Sensitivity
 • Negotiation/ Persuasion
 • Conflict Management
 • Team Work Skills

 

Máte zájem o některý z uvedených kurzů či potřebujete poradit se speciálním požadavkem? Kontaktujte naší account manažerku Ivu! (palenickova@empire-skola.cz)

 

Logo PRAHA

Bozděchova 7
150 00 Praha 5

praha5@empire-skola.cz
Logo Další města Více info