May Day

Autor: Andrea

 

První den v měsíci květnu se ve Spojeném království nazývá „May Day“. Jedná se o tradiční svátek, na který se jistě těší většina pracujících, protože je svátkem státním a je tedy dnem volna.

Slaví se podobně jako u nás Máj. V historii chodili Britové do lesů za brzkého úsvitu, kde trhali různé květiny, které pak splétali do věnců. Těmito věnci zdobili své domy a měli tak symbolizovat příchod léta a hojnosti po dlouhé zimě. V minulosti skupinky holčiček ozdobené věnečky chodily od domu k domu, zpívaly a vybíraly peníze. Zvyk splétání věnců a dekorování pestrými květy se zachoval dodnes. A kdybyste navštívili v danou dobu anglický venkov, jistě byste nějaké zahlédli.

 

Pro May Day jsou typické tři zvyklosti: Maypole dance – tanec okolo májky, volba královny – tzv. May Queen a Morris dance.

 

Stavění májky (maypole) probíhalo v historii podobně, jak to známe u nás z venkova. Vysoký a úzký kmen stromu byl vztyčen brzy ráno v jednotlivých vesnicích a byl zdoben květy a stuhami. Za doprovodu dudáka pak všichni z vesnice okolo májky tančili a zpívali.

 

Každý rok byla volena také májová královna, kterou lidé vybírali z nejhezčích dívek z vesnice. Úkolem královny bylo dohlížet na průběh oslav. Tento úkol mohla plnit díky trůnu, který pro ni byl vytvořen a nezdoben v jarním duchu a ze kterého zhlížela na ostatní.

 

Morris dance je dodnes zachovávanou tradicí. Je hlavní parketou mužů, kteří ve speciálních kostýmech tančí a baví přihlížející publikum. Název Morris je dle historiků zřejmě odvozen od slova Moorish, což znamená maurský. Souvisí to s historickou podobou tance, při kterém si muži barvili obličej na černo jako součást tradice. Morris dance se dnes váže k podobě tance, který má připomínat tanec s meči, které jsou k sobě přikládány různými způsoby a tím vytváří složité obrazce.

 

Ať už trávíte vy první máj jakkoliv, přejeme vám příjemně strávené chvíle volna.