Metody firemní výuky

Autor: Andrea

 

Firemní výuka angličtiny je velmi oblíbeným korporátním benefitem. V závěrečném dílu seriálu o nabídce firemní výuky jazykové školy Empire se dozvíte více o metodách firemní výuky angličtiny.

Direct Method for English aneb přímá metoda pro výuku angličtiny

 

Stěžejní metodou výuky angličtiny jazykové školy Empire, jak ve veřejných kurzech, tak ve firemních je DME, neboli Direct Method for English. Jak je patrné z názvu, jedná se o přímou výuku angličtiny.

Co to ovšem přímá metoda výuky angličtiny znamená? V principu se jedná o učení maximálně kopírující přirozené učení mateřského jazyka/simulaci cizojazyčného prostředí. Od první hodiny angličtiny tudíž studenti mluví, ať už jsou úplní začátečníci, nebo jim je angličtina již známá. Pomocí neustálého opakování a využití co největšího prostoru hodiny angličtiny pro mluvení se studenti učí intuitivně i gramatiku, ustálená slovní spojení a další jazykové jevy.

                                                                                           

Let’s talk business aneb obchodní angličtina

 

Business English je také součástí stálého portfolia. Tento produkt byl vytvořen a vyvíjen samotnou jazykovou školou Empire. A je založen na přímé metodě výuky angličtiny s orientací na témata vztahující se k firemnímu prostředí. Hodiny jsou proto naplněny co nejvíce komunikací, jak mezi lektorem a studentem, tak mezi studenty samotnými. A to hlavně díky různým konverzačním cvičením („role plays“, simulace situací apod.), která se vztahují k jednotlivým tematickým okruhům.

 

Kurzy na míru

 

Samozřejmostí firemní výuky jsou také kurzy angličtiny přímo na míru. Dle požadavků firmy/klienta/studenta je možné vytvořit efektivní metodický plán s odbornou oporou jazykové školy a jejich odborníků na výuku. Výuka angličtiny pak může být nejen všeobecná, ale i velmi odborná, dle požadavků klienta.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o firemní výuce a referencích jazykové školy Empire, navštivte: http://www.empire-skola.cz/firemni-vzdelavani/. Nebo si přečtěte první a druhý díl seriálu o firemním jazykovém vzdělávání na našem blogu.