Můj rok pomaturitního studia angličtiny

Proč si vybrat pomaturitní studium, jak se dá rok studia angličtiny zúročit, a co vás během pomaturitního studia angličtiny v jazykové škole čeká, vám v našem rozhovoru odhalí studentka Gabriela Benešová.

Proč ses rozhodla právě pro pomaturitní studium angličtiny?

Minulý rok jsem se nedostala na vysokou školu a chtĕla jsem vyjet ze zemĕ. V tu chvíli jsem ale dostala možnost odpoledne vést program v mateřské škole. Rok před tím jsem byla na pár mĕsíců v Americe a tak jsem se rozhodla pro jazykovou školu tady. Mé rozhodnutí bylo i z velké části kvůli tomu, že jsem chtĕla mít víc času pro sebe a pro to, co mĕ baví. Navíc v této dobĕ jste bez znalosti jazyka nepoužitelní.

 

Jak probíhala výuka angličtiny, a co tě na ní nejvíce bavilo?

První hodinu jsme opakovali, druhou se učili nová slovíčka, popř. gramatiku. Odpoledne bylo do ledna zamĕřeno buď na konverzaci, nebo práci s učebnicí. Poté nás lektoři začali připravovat na FCE zkoušky. Posledních pár měsíců jsme každé pondělí začali mít i dopolední konverzační hodiny, které mne bavily nejvíc. Netýkalo se to jen obecných témat, člověk musel říct vlastní názor na odbornější věc v angličtině, což bylo super.

 

Jaké největší výhody mělo pomaturitní studium angličtiny?

Pro mne byla škola dobře dostupná, a samozřejmě i příjemné bylo, že jsme začínali v 10 hodin. Končilo se v 13:30, takže jsem po 4 vyučovacích hodinách angličtiny měla před sebou ještě celé odpoledne. Studium  bylo pomaturitní, takže jsem nepřišla o status studenta.

 

Po roce pomaturitního studia angličtiny se ti povedla složit mezinárodně platná zkouška FCE, pomohly ti v přípravě právě hodiny pomaturitního studia?

Ano, u této zkoušky je nejdůležitější natrénovat si stejné typy testů, což jsme opravdu dělali. Také slovní zásoba je velice důležitá, a tu jsem v jazykové škole Empire dostatečně rozšířila. Na druhou stranu bych s přípravami na FCE zkoušky začala o měsíc či dva dříve. Zkoušku skládáte v červnu, kdy většinu lidí čekají i příjímací zkoušky na vysokou školu, takže se ke konci učíte na dvĕ pro vás důležité vĕci na ráz. Cítila jsem, že mi ten mĕsíc navíc ještĕ scházel.

 

Co bys doporučila ostatním studentům, kteří se po maturitě nedostanou na vysokou školu?

Vydat se do ciziny. Ovšem tam je nikdo nenaučí, jak složit zkoušku FCE. Tato zkouška totiž zdaleka není jen o znalosti jazyka. Proto si myslím, že jazyková škola je taková střední cesta. Záleží, co chcete získat.

 

Jak ti pomohlo pomaturitní studium angličtiny při dalším rozhodování o práci, studiu na vysoké škole apod….?

Pomohlo mi nepřímo. Jelikož jsme dostatečně vše opakovali a procvičovali, po škole už jsem nemusela zasednout ke stolu a učit se slovíčka, protože jsem si vĕtšinu z nich pamatovala. Mĕla jsem tedy víc času na práci s dĕtmi a pomáhala jsem ve školce. Také jsem přicházela do styku s dĕtmi, které mĕly autismus, ADHD nebo vadu řeči. Díky tomu jsem si uvĕdomila, co chci studovat dál a že se budu v budoucnosti vĕnovat právĕ takovým dĕtem.  Ale moje kamarádka, se kterou jsem do kurzu začala chodit, se díky jazykové škole Empire, rozhodla studovat angličtinu dále, protože by chtĕla učit na jazykové škole.

 

V jaké atmosféře výuka probíhala?

Škola byla pěkně a moderně zařízena, líbilo se mi, že prostory jsou menší a útulnější. Samozřejmě jsem se v prostředí cítila dobře i díky lidem, se kterými jsem se v jazykové škole Empire potkávala. V naší skupince se sešlo 10 naprosto odlišných lidí různého věku. Bylo až neuvěřitelné, jak skvělá a vtipná parta se z nás za krátkou dobu stala a s většinou z nich se stýkám i po skončení kurzu. Lektoři byli z velké části také usměvaví, a tak jsme se někdy i s nimi během výuky dobře zasmáli.

 

Kdyby ses znovu měla rozhodovat, vybrala by sis právě pomaturitní studium? Proč?

Ano, šla jsem sem  s představou, že se naučím slovíčka a ne nic převratného z gramatiky. Mé požadavky byly splnĕny, FCE jsem složila a to považuji jako úspĕch roku vĕnovanému angličtinĕ v jazykové škole Empire.

 

Gabriela Benešová byla studentkou pomaturitního studia angličtiny v jazykové škole Empire v školním roce 2013/2014

Rozhovor udělala Andrea Rybníčková