Rozhovor s metodičkou jazykové školy Evou: Chceme vás OPRAVDU naučit anglicky

Autor: Andrea
Zajímá vás, jak to v jazykové škole funguje a kdo jsou klíčový zaměstnanci, bez kterých by jazykové kurzy nemohly fungovat? Představíme vám roli jednoho velmi důležitého člověka – metodičku jazykové školy, díky kterému celý systém hodin angličtiny funguje, jak má. Budeme se vám snažit odpovědět na to, s jakou prosbou o pomoc se na metodičku můžete obrátit, a co vlastně obsahuje náplň práce této pro vás trochu skryté pozice.

Abyste získali co nejvíce informací a udělali si přehled o tom, jak jazyková škola funguje, necháme vás nahlédnout do naší „kuchyně“ prostřednictvím tohoto rozhovoru s metodičkou jazykové školy Empire Evou.

Jak vlastně vypadá Evin typický den? Co ji na své práci nejvíce baví? S jakými dotazy se na ni studenti mohou obracet?

 

Metodik pracuje pro jazykovou školu a asi nejdůležitější otázka zní: proč by se lidé měli učit jazyky, a co je na práci metodika nejzajímavější?

 

V dnešním globalizovaném světě, který na každodenní bázi spojuje mnoho lidí ze všech koutů světa, je nezbytné mít komunikační prostředek, který umožní, aby se tito lidé spolu mohli domluvit. Tímto to prostředkem je obvykle právě angličtina. Lidé stále více cestují, jsou v kontaktu s lidmi z jiných zemí v práci, ale i v soukromém životě, a proto by se měli učit anglicky. Aby se byli schopni domluvit, zlepšili svou pozici na trhu práce a konec konců, aby i jejich dovolené mohli proběhnout hladce.

 

A co je na mé práci nejzajímavější? Komplexnost a na druhou stranu různorodost. Velmi ráda se věnuji našimlektorům, se kterými se znám od jejich nástupu po celou dobu jejich působení u nás. Vidím jejich pokrok v pedagogických dovednostech a stejně tak v osobnostních charakteristikách. Ráda pracuji jako metodik také proto, že se setkávám s klienty (ať už v rámci výuky, nebo na ukázkových hodinách). Mohu ovlivnit jejich smýšlení o vzdělávání se v cizích jazycích, i jejich pokrok nastavením kvalitní metodiky a vidět tak výsledky a posun v učení.
 
Co je náplní práce metodika a za co je odpovědný?
Na starosti mám celé metodické nastavení, tedy konkrétně, co se která skupina danou hodinu učí. Plánuji jejich náplň hodin na celý trimestr (3 měsíce školního roku). Navštěvuji jednotlivé skupinky, buď jako pozorovatel, který sleduje, jak si studenti vedou a zvládají studovanou látku, nebo na hodině působím jako učitel, který hodinu vede, čímž mohu studenty nejen observovat, ale také přispět k jejich pokroku a zlepšit jejich znalost anglického jazyka.
Proindividuální studenty plánuji jejich výuku. Náplň hodin jim šiji na míru na základě jejich potřeb, ať už je to vzdělání a posun ve všeobecné znalosti anglického jazyka, nebo něco specifičtější (například příprava na pohovor v anglickém jazyce při ucházení se o novou pracovní pozici).
 
Jak je možné se propracovat k místu metodika jazykové školy?
 
Již během dnes úspěšně zakončeného studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, magisterského oboru Pedagogika jsem pracovala jako lektorka anglického jazyka pro mateřské školky, 1.-5. třídu, a dospělé. Celkově učím 10 let a jako metodik pracuji 3 a půl roku. K této pozici jsem se dostala skrze interní přijímací řízení v rámci naší jazykové školy.
 
Jak vypadá typický den metodika jazykové školy a dá se vlastně nazvat typickým?
 
Má práce je velmi různorodá. Často můj den začíná tím, že sama vedu hodinu některého z našich klientů, abych zjistila, jak mu to jde, a zda je náplň výuky vhodně zvolena. Nechávám si také od našich klientů dát zpětnou vazbu. Ptám se na jejich subjektivní pocity z výuky. Zda si myslí, že se posouvají, jestli jim nastavení hodin vyhovuje, a co bych pro ně mohla dále udělat.
Po příjezdu do kanceláře většinou odpovídám na emaily, které se týkají všeho možného. Minimálně jedenkrát týdně vedu trénink s našimi lektory rozvíjející učitelské dovednosti, nebo se soustředíme na konkrétní produkt např. jak vést hodiny konverzace nebo obchodní angličtiny. V rámci dalšího vzdělávání vedu každý týden také tzv. Masters' course, při kterém se společně s ostatními lektory dále vzděláváme ve své znalosti anglického jazyka. Protože jak se říká: „učený z nebe nespadl“ a i my lektoři musíme neustále zlepšovat svou angličtinu.
 
Jedenkrát týdně mám poradu se svým týmem lektorů, kde kromě řešení organizačních věcí dále pracujeme na svých pedagogických dovednostech, vypracováváme nové materiály pro studenty a řešíme situace, do kterých jsme se dostali na svých hodinách a společně hledáme nejlepší řešení dané situace.
 
Když s námi začíná studovat nový klient, zpracovávám výsledky testování a na jejich základě navrhuji a sepisuji metodický návrh jeho výuky, tedy na jaké úrovni se nachází, co by se měl učit, jakou metodou, z jaké učebnice, jak často by měl mít hodiny, co se za určitou dobu naučí a kam se za danou dobu posune.
 
Kromě metodických plánů k výuce všeobecné angličtiny sestavuji také plány na základě specifických požadavků klienta, ať už se to týká přípravy na pohovor v anglickém jazyce, nebo školení na prezentace, telefonování, emailování, vedení porad, time management, psaní reportů atd. 
 
Jak můžete sami vidět, mám toho na starosti opravdu hodně. Mezi mé další aktivity patří vedení ukázkových hodin, porady s vedením jazykové školy, vedení týmu teamleaderů (vedoucích lektorů, pod které spadají skupinky ostatních lektorů), nastavování class sheetů, finální hodnocení výuky a pokroku našich klientů za určité období, vytváření nových produktů (např. Film Club, konverzačních materiálů) a také vytváření závěrečných testů pro naše studenty.  
 
 Co je to class sheet a k čemu slouží?
V naší jazykové škole pracujeme se systémem tzv. class sheetů, což jsou něco jako třídnice, s tím rozdílem, že jako metodik do této třídnice předepisuji na základě několikaleté zkušenosti s výukou pomocí přímé metody, co by daná skupina měla určitou hodinu probrat a lektor následuje mé pokyny.  Díky tomu mám možnost nastavit přiměřené tempo výuky a poskytnout tak studentům dobré podmínky pro učení a pokrok.
 
Jaké jsou nejčastější dotazy studentů, a co jim metodik může pomoci vyřešit?
 
Studenti se na mne mnohou obracet s otázkami ohledně struktury výuky, obsahu hodin. Umím pomoci i s tím, jaký kurz by si ke studiu měli vybrat, aby získali vědomosti, které potřebují.
Se studenty nejčastěji řeším jejich pokrok ve výuce, zvládání vyučované látky a náplň jejich hodin. Každý člověk je individualita a každý má jiné tempo učení a potřeby. Snažíme se přizpůsobit výuku jejich potřebám, aby dosáhli kýženého výsledku.
 
Chtěli byste vědět více o práci v jazykové škole? Navštivte opět náš blog, kde se brzy dozvíte, jak vypadá typický den lektora angličtiny a co ho na své práci nejvíce baví…