Seriál o Direct Method for English – Díl 1.

Přímé metody výuky angličtiny, jejich podstata a princip

 

Autor: Andrea
Metoda Direct Method for English, kterou využívá jazyková škola Empire, patří do skupiny přímých metod pro výuku angličtiny. Co to ovšem znamená, když se řekne pojem „přímá metoda“? Jaké jsou její výhody a co se pomocí ní nejlépe naučíte?

CO JE TO PŘÍMÁ METODA?

 

Přímá metoda je způsobem výuky, který se snaží u studentů přirozeně odblokovat strach z mluvení v angličtině. Jejím cílem je, aby student mluvil anglicky již od první hodiny a celé učivo student vstřebával přirozenou cestou.
Hodiny angličtiny probíhají od začátku do konce v angličtině. Takové hodiny jsou určeny i pro začátečníky a to z důvodu, že je při hodinách učitelem nebo lektorem používáno množství pomůcek, které usnadňují porozumění studenta a celá metoda má propracovaný systém, který začíná u nejjednoduších pojmů a slov a postupně se propracovává k tomu složitějšímu.
 
PŘÍMÁ VS. TRADIČNÍ METODA
Přímá metoda pro výuku angličtiny byla vyvinuta jako protipól tradičních metod výuky zaměřujících se na gramatiku a překládání během hodin výuky. Takový způsob výuky je dodnes v kurzech angličtiny běžně aplikován a nejčastěji se s ním setkáváme v klasické školní výuce.
Výsledný efekt tohoto způsobu výuky je však často neuspokojivý. Zaměření na gramatiku a doslovné překlady mají za výsledek úspěšné vyplňování testů a cvičení, student ovšem často postrádá schopnost přirozeně se vyjadřovat a mluvit bez stresu a času nutného na překládání každé věty, které by chtěl říct.
 
PODSTATA PŘÍMÉ METODY
Přímá metoda vychází z předpokladu naučit se angličtinu stejným způsobem jako jsme se naučili mateřský jazyk. Přirozenost a plynulý průběh hodin s důrazem na poslech a mluvení, má za cíl naučit studenty opravdu mluvit anglicky.
Díky této dovednosti jsou studenti schopni domluvit se již od základních úrovní. Protože u studentů nenastává blok a strach z mluvení, tak si dokážou např. lépe užít dovolenou v zahraničí a mají i větší šanci uspět při přijímacích pohovoru do zaměstnání.
Jak potvrdila naše studentka Katka: „Díky přímé metodě Direct Method for English jsem začala mluvit plynule a přestala jsem přemýšlet nad gramatikou. Myslím, že i to byl jeden z důvodů, proč jsem také konečně uspěla na pohovoru a získala svou první práci.”
 
Pokud byste rádi konečně ovládali angličtinu tak, jak byste si přáli. Uměli mluvit beze strachu a zbytečného stresu. Přímá metoda pro výuku angličtiny je pro vás správnou volbou.
Chtěli byste se dozvědět více o metodě Direct Method for English? Sledujte náš blog. V dalším díle našeho seriálu se budeme věnovat přímo DME.