Seriál o procvičování Business English on-line

1. díl – Business English Vocabulary

 

Autor: Andrea
Co to znamená „Business English“? Kde si obchodní angličtinu můžete zdarma a jednoduše procvičit? Čtěte dál a získáte mnoho užitečných odkazů, které vám pomohou rychle a snadno proniknout do světa obchodu s použitím anglického jazyka.

Termín Business English pokrývá širokou oblast angličtiny. Jednoduše bychom to mohli vysvětlit tak, že je to angličtina, která se zaměřuje na úspěšnou komunikaci v profesních oblastech života. Na hodinách Business English mají studenti možnost naučit se, nebo zlepšit si psaní emailů a dopisů, vypracovávání reportů, tvorbu prezentací, jednání s klienty po telefonu či osobně, účast na poradách a konferencích.

 
Studenti obvykle na hodinách Business English načerpají velké množstí idiomů, frází a ustálených spojení, která se ve světě obchodu objevují na denním pořádku. Na kvalitní hodině Business English nesmí chybět ani procvičování gramatiky zasazené do kontextu týkajícího se stěžejních tématů.
 
ODKAZY NA STRÁNKY VĚNUJÍCÍ SE BUSINESS ENGLISH:
(na všech stránkách jsou cvičení, která můžete vyplňovat přímo online a po dokončení cvičení si můžete ihned zobrazit správné odpovědi a svou úspěšnost)
 
http://www.businessenglishsite.com/general-business-english.html
Velmi populární stránka na internetu, kde si můžete procvičit širokou slovní zásobu z oblasti Business English. Stránka je rozdělena tak, že zde lze najít i specializovanou slovní zásobu dle oboru. Zajímavá jsou cvičení s obrázky („Visual Business English“), ke kterým doplňujete správný výraz, to umožňuje efektivnější učení díky propojení slovního a obrazového vjemu.
Většina cvičení je určena pro středně pokročilé až pokročilé. Pokud ale s obchodní angličtinou začínáte, máte možnost využít sady cvičení „Exercises for Beginners“. Tato cvičení vás zábavně uvedou do světa Business English.
 
http://www.better-english.com/easier.htm
Na této webové stránce si můžete procvičit základní termíny, se kterými se ve světě obchodu běžně setkáváte. Je možné si procvičit obecné jevy v angličtině zasazené do kontextu Business English.
 
http://www.better-english.com/vocabulary.htm
Stránka zaměřená na slovní zásobu Business English nabízí široké množství cvičení a to především se zaměřením na idiomy, ustálená slovní spojení a typické výrazy.
 
http://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html
Velice užitečná webová stránka, pokud hledáte seznam slovní zásoby, která je běžnou součástí Business English. Sekce věnující se idiomům typických pro určitou situaci je plná příkladů použití ve větě a následně je i jednoduše vysvětlen její význam.
Pokud budete mít chuť, procházení stránky můžete zakončit hrou zaměrenou na obchodní angličtinu.
 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/englishatwork/
Tradiční stránka pro všechny, co se učí angličtinu a chtějí si ji zdokonalit, je jistě stránka BBC. V této komplexní části se setkáte s tzv. „English at Work“. Tzn. angličtinou, která se běžně používá v pracovním prostředí. Oproti Business English není tak specializovaná, její témata jsou spíš obecnější. Slovní zásoba se tedy spíše týká běžného běhu kanceláře a klasických průběhů jednání v angličtině.