Srovnání produktů Word Skills a Speaking

Autor: Andrea

 

Jazyková škola Empire nabízí produkty, jejichž názvy vyjadřují podobné zaměření kurzu, ovšem rozdíly jsou velké a důležité. Abyste si mohli správně vybrat, poradíme vám, který kurz pro vás bude jako šitý na míru. Let´s talk (read) about Word Skills and Speaking!

WORD SKILLS

 

Produkt Word Skills je zaměřen na komunikační dovednosti. Je určen pro středně pokročilé až pokročilé studenty. Pro výuku je využívána kniha Oxford Word Skills. Celý kurz se zaměřuje na aktuální slovní zásobu moderní společnosti.
To se týká hlavně různých zajímavých oborů, jakou jsou technické a společenské vědy, sport, lidské tělo, psychologie a přírodní jevy. Tím, že se studenti zaměřují na specifická témata i situace, je možné si vyzkoušet různé formy konverzace a přímo na hodině zdokonalit svůj verbální projev.
Cílem kurzu je výrazné zvýšení slovní zásoby a ukotvení ustálených spojení a frází pomocí efektivního procvičování a používání nových znalostí v modelových situacích.
 
SPEAKING
Produkt Speaking se vyznačuje formou klasické anglické konverzace. Je určen také pro středně pokročilé až pokročilé studenty.  Při hodinách se klade maximální důraz na konverzaci na dané téma.
Během hodin studenti dostávají možnost postupně diskutovat na různá aktuální témata. V rámci zdokonalování jazykových znalostí si mohou rozšířit slovní zásobu o praktická slovní spojení a fráze.
Na hodinách produktu Speaking je kladen důraz hlavně na použitelnost a praktičnost témat, frází a slovní zásoby. Největší prostor je věnován hlavně studentům a jejich možnosti hovořit na dané téma.
Aby měli všichni studenti možnost zapojit se do rozhovorů a prosvičit si širokou slovní zásobu, skupinky jsou limitovány počtem studentů. Díky menšímu počtu studentů se dostane každý ke slovu a lektor má možnost věnovat se všem individuálním přístupem.
 
Ať už vás zaujal produkt Word Skills nebo Speaking, věřte, že s profesionálními a vždy usměvavými lektory, budou vaše hodiny pohodové a učení tak snadnější. Pokud se chcete dosytosti vypovídat, zvolte si jeden z těchto produktů Jazykové školy Empire a jistě nebudete litovat.