Tradice Haloweenu opět ožívá

Autor: Andrea

 

Víte, proč se na Halloween lidé převlékají do kostýmů? Odkud tento zvyk pochází, a proč se neobejde bez dekorované vydlabané dýně? A co je to trick-or-treat? Čtěte dál a dozvíte se odpověď.

Svátek Halloween dnes není úplně neznámý ani v Čechách a každý obvykle ví alespoň nějakou drobnost, která se k němu pojí. Přestože v našem prostředí k tomuto svátku přistupujeme jako k zahraniční zvyklosti, proč bychom se o něm nemohli dozvědět více?

 

Tento původně pohanský svátek pochází z oblasti Spojeného království. Mnoho lidí ho považuje za americký, ale ve Spojených státech se tento svátek objevil až s příchodem skotských a irských přistěhovalců. Tam se ovšem rozvinul do komerčně úspěšného svátku a na začátku 20. století toho obchodníci výrazně začali využívat. Díky tomu některé tradice vznikly až v moderní době a z USA je pak přejali i Britové. Svátek se každoročně slaví 31. října.

 

To, že se především děti převlékají den před dušičkami do kostýmů, vychází z historické tradice, která říká, že právě převlek měl odlákat zlé duchy, kterým, jak se pohané domnívali, byla na konci října cesta na pozemský svět otevřena. S tím souvisí i tradiční vydlabávání dýní do podoby luceren, jejichž světlo mělo zlé duchy také odradit.

 

Děti v různorodých kostýmech pak večer chodí dům od domu tzv. koledovat, což nazýváme v angličtině trick-or-treating. Tato slovní hříčka spočívá v tom, že děti by při koledě měli dostat nějakou drobnost (treat = pohostit), obvykle sladkost, pokud se tak nestane, mají právo provést obyvatelům nějakou neplechu (trick). Samozřejmě se jedná o neškodné žertíky, které obvykle probíhají pod dozorem rodičů.

 

Celkem drsný původ má ovšem tradiční anglický zvyk vytahování jablek z kýble vody pusou. Proto je tam Halloween také nazýván „Apple and Candle Night”, „Bob Apple Night” nebo „Duck Apple Night”. Soutěž spočívá v tom, že jablka plavoucí na hladině musíte kousnutím, co nejrychleji vytáhnout. Původ tohoto svátku je údajně z dob inkvizice, kdy byly ženy nařčené z čarodějnictví přivázány na židli a potápěny do rybníka nebo studně. Ta, která to nepřežila, byla prohlášena za nevinnou. Ty, kterým se podařilo přežít, byly prohlášeny za čarodějnice a posléze upáleny na hranici.

 

Původ halloweenských tradic může být tedy i dost děsivý a není tedy divu, že se lidé v tento svátek dívají na horory a snaží se vyděsit jeden druhého neškodnými vtípky.