Pumpkins, pumpkins everywhere! [česky i anglicky]

Hey there, Empire readers!

I am excited to say Fall is officially here! Fall (aka Autumn) is a very popular season in the USA- the falling leaves, the pretty colors, a bit of a chill in the air, and pumpkins, pumpkins EVERYWHERE!

Autor: Sarah

Ahoj všichni “Empíří” čtenáři!
Já jsem tak ráda, že podzim je už konečně tady. Podzim je v Americe jedno z nejoblíbenějších ročních období - padající listí, krásné barvy, náznak mrazíku ve vzduchu a samozřejmě všude, ale opravdu všude - dýně.

 

While pumpkins are grown in many countries, it doesn’t seem like the pumpkin trend has quite taken off in Europe as much as in the USA. In the states, a lot of people are crazy about pumpkin anything. You can find pumpkin pie (a Thanksgiving tradition), pumpkin bread, roasted pumpkin seeds, pumpkin soup, pumpkin cheesecake, and sometimes just plain pumpkin! (Occasionally, we feel like eating vegetables...)

I když se dýně pěstují v mnoha zemích, zdá se mi, že v Evropě dýně nehrají tako velkou roli, jako v Americe. Ve státech se lidi můžou utlouct po dýňovém čemkoliv - dýňový koláč (tradiční dezert na svátek Díkuvzdání), dýňový chleba, pražená dýňová semínka, dýňová polévka, dýňový cheesecake a někdy doopravdy jenom dýňě samotná (někdy totiž i my Američané máme chuť na zeleninu…)

 

Many people, especially young women, line up in coffee shops the first day of September for the first pumpkin spice flavored coffee of the season (many stores sell it). This isn’t enough pumpkin for us, though. Before all these types of pumpkin food became popular,  we had a long tradition of pumpkin decorations.

Mnozí lidé, ale především mládé dívky, tvoří rozsáhlé zástupy v místních kavárnách, aby si hned v první den září vychutnali první dýňové laté sezóny. Ale to je pořád málo. Předtím než se “dýňové cokoliv” stalo populární, více jsme si ujížděli na dýňové výzdobě.

 

It is quite common for families to take a trip to a pumpkin patch (an area of land where farmers can sell their pumpkins, often in a field or a parking lot). The families can walk around a huge collection of pumpkins to buy. Before they leave the pumpkin patch, though, it is very popular to take a photo of their children in the middle of all the pumpkins. In some families, it can be a tradition to take a photo there every year, starting when they are babies.

Je celkem běžné, že rodiny s dětmi se na podzim vypraví na výlet na dýňovou plantáž, kde se prochází kolem nespočetného množství dýňí, které si mohou také koupit. Ale na jednu věc nikdy nezapomenou, a to vyfotit své ratolesti uprostřed všech těch dýňí. Některé rodiny si z výletu na dýňovou plantáž udělali tradici a fotografují tam své děti každý rok, už od miminka.

pumpkin sarah

 

“Pumpkin” is also a common nickname (especially for children), so this is considered very cute. The first photo of a baby in a pumpkin patch is fun for many moms nowadays, especially with so many ways to share these photos with friends. Below, you can see some examples from my friend Lisa on her Instagram:

“Pumpkin” je taky typická přezdívka, zejména pro děti. Fotka miminka mezi dýňemi se stala rádoby fenoménem mezi dnešními maminkami, hlavně když dnes existuje tolik kanálů, kde se tyto super sladké fotky dají sdílet s přáteli. Na fotkách níže vidíte instagram mojí kamarátky Lisy:

pumpkin baby   pumpkin girl


After the photoshoot is done, pumpkins are taken home for decorating homes, cooking, or, usually, carving a face on the front for Halloween. As I mentioned in my post about St. Paddy’s Day, Americans got a lot of traditions from Ireland, since there are so many people with family from Ireland. However, like with St. Paddy’s day, Americans often take Irish traditions (like a Catholic Saint Day) and change it into something else (usually a big party).

Když je dofoceno, dýně putují domů na výzdobu, uvaření, a hlavně na vyřezávaní, aby mohly zdobit verandy domů. Jak jsem už zmiňovala v článku o dni Sv. Patrika, Američané přebrali hodně tradicí od Irů protože v Americe žije hodně rodin s irskými kořeny. Stejně jako s dnem Sv. Patrika, Američani si často předělávají katolícký svátek a změní to na něco jiného (většinou velkou párty).

 

This is also true with Jack O’ Lanterns (the pumpkins with faces). No one knows for certain how the tradition got started, but people used to carve faces into turnips or beets and add a small piece of burning wood or coal inside. This was done on Halloween (also known as All Hallows Eve) the night before All Saints Day. Many people believed there were spirits around on these days and some say the carved turnips and beets scared evil spirits away. When Irish immigrants came to the US, they discovered pumpkins, which are much easier to cut and put a candle inside. And so, another Irish tradition was transformed in the USA and continues to this day!

To samé platí pro dýňové lucerny. Nikdo přesně neví jak to všechno začalo, ale už v minulosti lidé vyřezávali tváře do řepy a dovnitř umísťovali kousek hořícího dřeva, nebo uhlí. Tato tradice spadala na předvečer dne Všech Svatých, tak notoricky známý Halloween, anebo taky nazývaný Hallows Eve. Věřilo se, že obzvlášť v tyto dny byli přítomni duchové a také že svítící lucerny toto zlo odstrašili. Když irští imigranti přijeli do Ameriky, objevili dýně, které se vyřezávají ohodně lépe. A tak se další irská tradice stala americkou a trvá dodnes.

halloween sarah