Edutainment licencované metody

Edutainment licencované metody

Direct Language Lab

Propracovaný zahraničný systém výuky cizích jazyků dnes dostupný ve více než 25 zemích světa. Tuto metodiku jsme jako 1. škola úspěšně uvedli na slovenský a český trh na základě exkluzívní licence.

Jde o přímou metodu výuky cizích jazyků, přičemž odlišujícím prvkem je simulování cizojazyčného prostředí, ve kterém studenti mluví až 6x častěji než při tradičních metodách.

Výsledkem je odbourání strachu z mluvení, získání potřebného sebevědomí a mnohem lepší porozumění mluvenému cizímu jazyku. Tímto způsobem probíhá výuka všech světových jazyků. Součástí výuky jsou propracované fyzické i elektronické výukové materiály pro studenty.

Direct Language Lab

Edutainment licencované metody

Koncept vzdělávání pro děti ve věku od 7 do 12 let. Systém výuky je založený na přímém zážitku bilingvního prostředí, které je pro děti přirozené. Jazyk se učí podobným způsobem jako svůj mateřský.

Metodika je přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte. Výuka děti baví, učí se s nadšením a výsledky jsou rychle slyšet.