Jako EMPIRE account manager budeš:

Jako EMPIRE account manager budeš:

  • Pracovat samostatně. Organizovat si čas dle svých potřeb a klientů.
  • Přímo se podílet na tvorbě strategie firmy a společně usilovat o dosažení stanovených cílů.
  • Spolupracovat s týmem nadaných a pohodových lidí.
Jako EMPIRE account manager budeš:##SVG_SIPKA##