Individuální němčina pro děti online

Individuální angličtina pro děti 1 na 1

Kurz je pro dítě hrou. Dítě má z výuky radost a vytváří si pozitivní vztah k cizímu jazyku.

Praha

Individuální kurz němčiny pro děti ve věku 7-12 let. Vyškolení lektoři a naše metody pomůžou dětem odbourat strach z mluvení a naučí je v němčině přirozeně reagovat. Děti se učí němčinu přirozeným způsobem – primárně poslouchají a učí se mluvit, čtení a psaní zapojujeme později. Metody ve výuce plně přizpůsobujeme věku dítěte.

Charakteristika kurzu:

 • lektoři speciálně vyškolení pro výuku dětí
 • metodika vypracována na míru podle potřeb dítěte
 • edutainment – spojení zábavy a zážitku se vzděláváním, které přináší rychlé výsledky
 • bilingvní prostředí znamená lepší porozumění mluvené němčině a odbourání strachu z mluvení
 • přirozený a zábavný způsob učení pomocí našich metod
 • používáme vizuální a kinestetické pomůcky a aktivity pro eliminaci užití češtiny v hodině

 

Parametry kurzu:

Trvání kurzu:

dle vašich představ a našich možností 

Dny a časy výuky: dle vašich představ a našich možností
Délka hodiny: 50 minut   
Metoda: Empire Kids
Místo konání: online
Cena: 10 vyučovacích hodin 7 990 Kč
  20 vyučovacích hodin 14 990 Kč

 

Jak vypadá výuka?

 • děti mluví 6x častěji než při tradičních metodách
 • odpovídají celými větami, aby se naučily správné struktury vět
 • hodina je z 60 % opakování a 40 % nová látka
 • celou hodinu vedeme interaktivní formou
 • děti mají z výuky radost a vytvářejí si pozitivní vztah k cizímu jazyku

 

Naši lektoři

Silvia
Account manažer
Tatevik
Lektorka angličtiny
Tamie
Lektorka angličtiny
Seth
Lektor angličtiny
Michael
Lektor angličtiny
Lenka
Metodik, team leader a lektorka angličtiny
Braňo
Manažer
Miguel
Lektor angličtiny a španělštiny
Bára
Social networks, team leader a lektorka angličtiny
Kira
Lektorka češtiny pro cizince
Monika
Metodik a lektorka angličtiny a češtiny pro cizince, team leader
Markéta
Lektorka angličtiny
Petra
Lektorka angličtiny a italštiny
Míša
Lektorka angličtiny a češtiny pro cizince
Mariia
Lektorka angličtiny a ruštiny, team leader
Rodrigo
Lektor angličtiny
Tatiana
Lektorka angličtiny
Moises
Lektor angličtiny
Jan
Lektor angličtiny
Vasyľ
Asistent a lektor angličtiny
Monika
Lektorka angličtiny
Marco
Lektor italštiny
Eva
Lektorka angličtiny, francouzštiny a portugalštiny
Christelle
Lektorka angličtiny a francouzštiny