Úvodní strana / Kurzy / Firmy

Rychlé a úderné soft skills kurzy

QuickSkills

Potřebujete poradit? Napište nám


Také máte zkušenost s „vyhasínáním“ vědomostí a dovedností ze školení? Uvědomujete si, že účastníci kurzů soft skills rychle zapomínají získané znalosti a nabyté dovednosti jsou setrvačností nahrazovány původními návyky. To je plně v souladu se současnými vědeckými poznatky.

 
Náš produkt QuickSkills cílí právě na tento problém.
 • Jednotlivé moduly pracují s nejčastějšími tématy školení měkkých dovedností. Nechtějí přinášet další pohledy na daná témata, ale zakotvit „best practice“ - ověřené, účinné postupy. Vycházíme z předpokladu, že účastníci již mají základní znalosti, například vědí, co obsahuje negativní zpětná vazba. Účelem modulu je pak v krátkosti tuto informaci zopakovat a na konkrétních cvičeních ji protrénovat.
Přínos pro účastníky QuickSkills
 • naučí se jasný a konkrétní návod a umí ho okamžitě použít v praxi
 • zorientují se v problematice
 • oživí si zapomenuté vědomosti
 • odstraní zbytečný strach/stres z neznámého díky rozebrání situace, příčin a následků
 • nové dovednosti se naučí jenom za půl dne
Moduly

V současné době máme v nabídce následující moduly:

 

Nejefektivnější je krátký a opakovaný trénink

 • Jednou z příčin neúspěšného vzdělávání je vyhasnutí naučených znalostí a dovedností. Moderní výzkumy (Wiseheartová a Paschler, 2008) přesvědčivě ukazují, že pro zakotvení dovedností je výhodná metoda krátkých a nepravidelných opakování. Jinými slovy, trénink by měl mít spíše formu krátkých intervencí v různém časovém odstupu

 • A právě proto jsme vyvinuli QuickSkills - krátké a úderné tréninky soft skills, díky kterým si účastníci osvojí dovednost už za půl dne. Půldenní tréninky a jejich "upgrady" je pak možné opakovat mnohem jednodušeji než 2-denní kurzy.

  quickskills_krivka

Východiska

 • Odbornou část modulů vyvinul Tomáš Vašák. Téměř dvacet let praxe manažerského vzdělávání v mnoha firmách na jedné straně a spolupráce s českými i evropskými institucemi a univerzitami na straně druhé mu umožnily vytvořit unikátní programy. Praktický přístup spolu s akademickým zázemím vytváří vysoce profesionální produkt.

 • „Možnost využít dynamickou metodu tréninku QuickSkills v manažerských dovednostech je podle mě chybějící spojovací článek mezi soft skills tréninky a jejich praktickým využitím účastníky. Současná úroveň manažerské populace a znalost základních postupů jednoduše umožňuje zařídit vyšší rychlost rozvoje.“ Tomáš Vašák

Logo PRAHA

Bozděchova 7
150 00 Praha 5

praha5@empire-skola.cz
Logo Další města Více info