Individuální doučování angličtiny

Pro školáky 1 na 1

V kurzu interaktivně zopakujeme a utvrdíme látku probíranou ve škole.

Praha

Individuální doučování angličtiny pro děti ve věku 7-15 let. V kurzu interaktivně zopakujeme a utvrdíme látku probíranou ve škole, budeme se soustředit na problematické gramatické struktury a použití slovní zásoby v kontextu. Děti také připravíme na pololetní nebo závěrečné školní testy.

Charakteristika kurzu:

 • lektoři speciálně vyškolení pro výuku dětí
 • metodika vypracována na míru podle potřeb dítěte
 • edutainment – spojení zábavy a zážitku se vzděláváním, které přináší rychlé výsledky
 • bilingvní prostředí znamená lepší porozumění mluvené angličtině a odbourání strachu z mluvení
 • přirozený a zábavný způsob učení pomocí našich metod
 • používáme vizuální a kinestetické pomůcky pro eliminaci užití češtiny v hodině

 

Parametry kurzu:

Trvání kurzu:

dle vašich představ a našich možností 

Dny a časy výuky: dle vašich představ a našich možností
Délka hodiny: 50 minut
Metoda: Empire Kids
Místo konání: online
Cena: 10 vyučovacích hodin 7 990 Kč
  20 vyučovacích hodin 14 990 Kč

 

Jak vypadá výuka?

 • děti mluví 6x častěji než při tradičních metodách
 • odpovídají celými větami, aby se naučili správné struktury vět
 • řídíme se sylabem používaným ve škole
 • celou hodinu vedeme interaktivní formou
 • děti mají z výuky radost vytvářejí si pozitivní vztah k cizímu jazyku

 

Náš tým

Silvia
Account manažer
Marco
Lektor italštiny
Jan
Lektor angličtiny
Lenka
Metodik, team leader a lektorka angličtiny
Tatevik
Lektorka angličtiny
Petra
Lektorka angličtiny a italštiny
Monika
Lektorka angličtiny
Christopher
Lektor angličtiny
Eva
Lektorka angličtiny, francouzštiny a portugalštiny
Natalija
Lektorka angličtiny
Míša
Lektorka angličtiny a češtiny pro cizince
Michael
Lektor angličtiny
Vasyľ
Asistent a lektor angličtiny
Mariia
Lektorka angličtiny a ruštiny, team leader
Kira
Lektorka češtiny pro cizince
Rodrigo
Lektor angličtiny
Edita
Lektorka němčiny
Christelle
Lektorka angličtiny a francouzštiny
Zuzka
Lektorka němčiny a španělštiny
Braňo
Manažer
Monika
Metodik a lektorka angličtiny a češtiny pro cizince, team leader
Tatiana
Lektorka angličtiny
Moises
Lektor angličtiny
Eric
Lektor angličtiny