Loono & Empire

Boj proti rakovině s nadhledem a humorem? Ano!

Doing their part to fight cancer, in a fun way?

 

 

blog CZ_loono1

Většina lidí o rakovině ví, ale nemusí ani tušit, jak jednoduché je provést samovyšetření. Jak často ho provádět? Kdy vyhledat odborníka? To vše jsou otázky, které mají lidé na mysli. Navíc pro spoustu z nich je toto téma nepříjemné. Především otázka rakoviny prsu nebo varlat. Kdo by si chtěl povídat o tom, jak si sahá na prsa a koule? Tedy Loono (www.loono.cz) ano!

Nezisková organizace LOONO vymyslela, jak jednoduše šířit informace o tomto zdravotním problému zábavnou a dynamickou formou prostřednictvím kampaně #prsakoule. Dokonce přináší příležitost si toto samovyšetření vyzkoušet na plastových modelech. Loono již naučilo tisíce lidí jak provést samovyšetření a rozpoznat příznaky rakoviny. Doteď ale pouze v českém jazyce!

My v Empire jsme hrdí na to, že jsme mohli být nápomocni v boji proti rakovině tím, že jsme sponzorovali a organizovali workshopy s tematikou jak praktikovat a rozvíjet prezentační schopnosti v anglickém jazyce. Nyní může Loono pokračovat ve školení lidí jak v českých, tak i v mezinárodních organizacích, vzdělávat tak ještě více lidí a pomoci předcházet závažným případům rakoviny.

 

Věděli jste?

  • Muži se dotknou svých varlat v průměru 369 x za měsíc, ženy si na prsa sáhnou zhruba 167x za měsíc
  • 30% případů rakoviny prsu nebo varlat je objeveno partnery (proto povzbuzují páry k vzájemnému vyšetřování)
  • Mmuži mohou dostat rakovinu prsu! Takže pánové, nezapomeňte si vyšetřovat prsa i vy.

 

Pro více informací navštivte stránku www.loono.cz (česká verze, anglická bude již brzy :) )

blog CZ_loono2

English version:

Most people know about cancer, but they might not know how easy it is to check themselves for typical signs, how often, when to do it, etc. Plus, it can be uncomfortable to talk about, especially for Breast Cancer and Testicular Cancer. Who wants to talk about touching their “boobs” or “balls”? Well, LOONO (www.loono.cz) does just that! This Non-Profit Organization has found a way to spread awareness in a simple, fun, and dynamic way through their #prsakoule campaign. They even give the opportunity to practice examining with (non-human) models! LOONO has already taught thousands of people to examine themselves for signs and realize when they have possible symptoms, but only in Czech- until now!

 

We at Empire are proud to say that we have done our part to help them with their mission by sponsoring and organizing Workshops to practice and develop their presentation skills in English. Now, LOONO can continue to educate people in Czech organizations as well as international, spreading knowledge to even more people and, hopefully, preventing even more serious cases of cancer. They’ve already taught their English teacher quite a bit! So, here are a few of the random facts that were learned in the English workshop:

 

Did you know….

  • Men touch their testicles 369 times a month and women touch their breasts 167 times a month?
  • 30% of breast or testicular tumours are discovered by partners? (That’s why they encourage people to do examinations with a “friend”)
  • Men can get breast cancer too?! So, men, be sure you're checking your “boobs” too!


For more information please see their website www.loono.cz (Czech version, English version coming soon!)