Výuka angličtiny pro děti, která je skutečně efektivní

Už jste se někdy pídili po tom, co vaše ratolesti vlastně dělají v hodinách angličtiny? Slovíčka znají, biflují se na testy, neustále píšou hromady úkolů, ale když na to přijde, nedají dohromady ani jednoduchou větu? Jak je to jen možné?

Učitel se žáky dělá většinou písemné úkoly, někteří žáci se ani nedostanou ke slovu a efektivita hodiny je nulová. Vzpomínáte si, že takhle probíhaly i vaše hodiny? V hodinách v Empire se takového scénáře bát nemusíte. Proč? Protože naše inovativní metoda Direct Kids vaše děti opravdu rozmluví.

V čem je tato metoda tak odlišná?

Začněme tím, že Empire lekce je již od začátku vedená v angličtině a v hodině aktivně mluví opravdu všichni. Naše dynamické lekce, vedené speciálně proškolenými lektory, jsou přizpůsobeny věku žáků a jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let. Moc dobře víme, že mladší žáci pozornost příliš dlouho neudrží, proto se během Empire lekce aktivity střídají tak, aby se děti nestačily nudit. V hodinách se tak žáci setkají s různými konverzačními hrami, hraním pexesa, popisováním obrázků, malovacími diktáty, krátkými soutěžemi a podobně. Vše se samozřejmě odvíjí od věku a úrovně dítěte. Celá hodina probíhá formou řízené konverzace – lektor se žáků ptá na otázky a oni musí celou větou odpovědět.

Konec biflování

Opakování je nezbytné pro úspěšné upevnění znalostí gramatiky, větných struktur a slovíček. Proto je opakování věnována značná část hodiny. Děti tak slovíčka a věty nezapomínají a hlavně se doma nemusí donekonečna biflovat slovíčka bez kontextu, protože je aktivně používají v hodinách.

dme kids

Domácí úkoly

Domácí úkoly nejsou primárním cílem našich hodin. Děti dostávají krátké domácí úkoly jen z toho, co již v hodině dělaly a jen proto, aby si nově nabyté znalosti po hodině zopakovaly do další hodiny.

Lektoři

Naši lektoři jsou zkušení odborníci na metodu DME a učení dětí je skutečně baví. Naši žáci se v hodinách angličtiny setkají s několika lektory, a to jak s česky mluvícími, tak i s rodilými mluvčími. Uslyší tak různé přízvuky a velice rychle ztratí ostych z mluvení.

Příjemné prostředí

Lavice, bílé stěny a učitel sedící za katedrou. Na to můžou žáci u nás zapomenout. V příjemném prostředí Empire mají děti prostor pro pohyb ve třídě, mají přímý kontakt s lektorem, obrázky na stěnách a různé vizuální materiály v dětech stimulují představivost a pomáhají jim mluvit.

Metodika

Děti v hodinách používají učebnice Direct Kids, ve kterých je obsaženo vše, co na hodinu potřebují.  Obsah každé hodiny lektor konzultuje s metodikem, který nastavuje průběh hodin a tím zajišťuje, že se děti vždy naučí něco nového. Děti tedy vždy ví, co se naučí, a tak získávají motivaci.

Přirozená metoda vhodná opravdu pro každého

Direct Kids je přirozená metoda – děti si osvojují angličtinu stejným způsobem, jako si osvojují svůj rodný jazyk – postupně. V hodinách nejprve poslouchají lektora, poté samy mluví a až později začínají číst a psát, a to vždy jen to, co se již předtím naučily. Proto je tato metoda vhodná nejen pro ty nejmenší, ale také pro děti s dyslexií nebo s dysgrafií.

Ukázková hodina pro všechny

Stále nemáte představu, jak hodina formou přímé metody vypadá? Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si s námi ukázkovou hodinu zdarma. Lektor si s vámi a s vaší ratolestí popovídá a předvede přímou metodu v praxi. Navíc během ukázkové hodiny zjistí žákovu motivaci, jeho znalosti a zařadí jej do úrovně.

 

Speciální požadavky? Žádný problém

Zalíbila se vám přímá metoda Direct Kids, ale vaše dítě přesto potřebuje spíše doučování nebo speciální přípravu do školy? Nevadí, v Empire vám nastavíme výuku přímo na míru. Stačí jen zavolat našemu koordinátorovi Jirkovi a domluvit si osobní schůzku s metodičkou Monikou. Hodinu lze pojmout formou doučování – žák si přinese materiály ze školy a lektor do hodiny začlení prvky přímé metody, takže si můžete být jisti, že výuka bude stejně kvalitní jako „klasická“ hodina Direct Kids.