The journey of 6 cities - Cesta šesti městy

I promised you to tell you about our last holiday and I plan to deliver.

Slíbil jsem, že vám řeknu o naší nedávné dovolené, a to mám v úmyslu splnit.

blog_pepa_londyn

First I must say, that I organized this whole trip as a surprise birthday present for my girlfriend, who knew, that she is flying somewhere (because it is damn hard to make up reason for her to not make any plans for a whole week), but she didn’t know up till the last minute where it will be to, so I just want to thank her that she didn’t ditch me at the first airport and she had patience to let me drag her through all the airport security checks of the world.

We started our journey in Zlín, (if you wonder why for god’s sake we travelled to the eastern edge of the known world, I was born there any my family lives there.)

Our plane was departing from Brno, so that was our first destination. (If you expect some miracle how to get to Brno without paying much, I have to disappoint you, I don’t know anything better than the Student Agency). But the key to save a lot of money is actually in the Airline. I always use “Ryanair”. If this name sounds familiar, you might have heard it in many jokes about poor service, cheap service, unreliable service, and in jokes about flying in general. I’ve been flying with it since I was 14 so I can understand why, (there was a moment when I once flew with slightly more expensive airline and I spent about 30 minutes admiring a ejecting knob on the right side of the seat in front of me, just to find out it is a coat hanger) but putting the jokes on a side, this company always got me safely there and back, wherever and whenever I flew.

The biggest upside of this “flying buses company” is that the plane ticket can be as cheap as 360Kč (Brno-London), which is funny if you realize that is the cost of 4 cups of coffee in Costa.

We flew with this company from Brno to London, from London to Barcelona, and later from Barcelona to London and London to Bratislava. (Student agency back to Prague again) To answer the question that is burning you on your tongue: It was cheaper than to fly straight to Barcelona and back.

That is probably the only disadvantage of flying with Ryanair (not counting the lack of space for knees of people taller than 140 cm) and that is that you actually have to look for the good prices and often try many different combinations of airports before you actually find “the cheapest way”, but when you do, you travel more than 1000 km in just a few hours and more or less for a price of a Happy meal.

 

blog_pepa_londyn2

Slíbil jsem, že vám řeknu o naší nedávné dovolené, a to mám v úmyslu splnit.

Prvně musím říct, že jsem tuto cestu zorganizoval jako překvapení k narozeninám pro svoji přítelkyni, která věděla pouze, že někam poletí (protože je neskutečně těžké vymyslet dostatečný důvod pro to, aby si nedělala plány na celý týden), ale do poslední chvíle nevěděla, kam to bude, takže bych jí rád poděkoval, že mi nedala kopačky na prvním letišti, a měla dost trpělivosti na to, abych ji protáhl všemi bezpečnostními kontrolami na světě.

Cestu jsme začali ve Zlíně (pokud se ptáte, proč jsme proboha jeli až na východní okraj známého světa, je to proto, že jsem se tam narodil a mám tam rodinu.)

Naše letadlo odlétalo z Brna, a to tedy byla naše první destinace. (Jestli očekáváte nějaký zázrak, jímž se dostanete do Brna, aniž byste zaplatili příliš, budu vás muset zklamat: neznám nic lepšího než Student Agency.) Ve skutečnosti je klíčem k úsporám výběr aerolinky. Vždycky létám s Ryanair. Zní vám to jméno povědomě? Může být, možná jste jej zaslechli v mnoha vtipech o špatných službách, levných službách, nespolehlivých službách, a ve vtipech o létání obecně. Létám s nimi od 14, takže těmto vtipům rozumím, (jednou jsem letěl s lehce dražší společností a strávil jsem asi 30 minut obdivováním vysouvacího čudlíku na pravé straně sedadla přede mnou, a nakonec jsem zjistil, že to je háček), ale vtipy stranou, tahle společnost mě vždycky bezpečně dopravila tam a zpátky, ať jsem letěl kamkoli a kdykoli.

Největší výhodou této „společnosti létajících autobusů“ je, že letenka může stát i pouhých 360 Kč (Brno – Londýn), což je vtipné, uvědomíme-li si, že tolik zaplatíte za čtyři kávy v Costa Coffee.

S touto společností jsme tedy letěli z Brna do Londýna, z Londýna do Barcelony, a později z Barcelony do Londýna a z Londýna do Bratislavy (a Student Agency zpátky do Prahy). Abych zodpověděl otázku, která vás pálí: bylo to levnější než letět přímo do Barcelony a zpátky.

To je nejspíš jediná nevýhoda létání s Ryanair (když nepočítám nedostatek místa na nohy pro kohokoli, kdo je vyšší než 140 cm) – a tou je, že musíte takto dobré ceny hledat a často vyzkoušet mnoho různých kombinací letišť, než tu nejlevnější cestu najdete. Ale když ji najdete, uletíte více než 1000 km za pouhých pár hodin víceméně za cenu Happy mealu.

Pepa